Jdi na obsah Jdi na menu

TVORBA REALITY VZORCE CHOVÁNÍ

20. 1. 2013

 

TVORBA REALITY – VZORCE CHOVÁNÍ
 
 
Člověk jako hologram Boha může rozvinout svůj potenciál. Prací na sobě a posunem vědomí, zvýšením svých frekvencí a kvalitou voleb je schopen napojení se na vysokofrekvenční energie, energie lásky. Tyto energie lásky a vysoko vibrační energie „NAROVNAJÍ“ člověka v jeho víře, zvědomění si sebe sama jako multidimenzionální bytosti. Ladění se na energie lásky zvyšuje kvalitu volby každého jedince.
Člověk jako multidimenzionální bytost může pomocí své duše putovat jinými, doposud mu zastřenými světy a dle svého vyzařování on se ladí do vyšších světů či do nižších astrálních sfér.
Pokud prací na sobě a vědomím své volby zvedne- zvýší svoje vibrace, vibrace lásky, potom on může vystupovat do vyšších sfér. SVOBODA JE V MYSLI. Tam, kde je svoboda mysli, tam on ruší stará dogmata. V novém paradigmatu člověk spouští stále častěji programy lásky.
Neposuzování, láska vůči sobě a vůči druhým vynesou jeho duši do vyšších rovin bytí. Pokud člověk v nesvobodě klaní se diktátu, který nastolila společnost s cílem ovládání mysli pomocí strachu, potom on v zajetí iluzí, iluzí mysli a nereálného bytí on se pohybuje.
Svázanost, omezení, zamezení jiná jsou programy implantovaného vědomí člověka. Pokud člověk procítí svoji podstatu, prohlédne svoji duši a v celistvosti začne přijímat sebe, on zvyšuje svoje vědomí a rozšíří vibrační spektrum svého bytí.
Klíč k poznání, transmutaci a transformaci leží v nitru člověka. ZKOUMÁNÍM SVÉHO NITRA, PONOŘENÍM SE A VNOŘENÍM SE DO SEBE , PŘIJETÍM SVÝCH POLARIT, ZVĚDOMĚNÍ A PŘIJETÍ ARCHETYPŮ, .. jejich nepopírání on ve své celistvosti rozšíří své vibrační spektrum jako vícedimenzionální bytost. KLÍČEM JE SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPŘIJETÍ A ZKVALITNĚNÍ SVÝCH VOLEB. Pochopením svých voleb, prohlédnutím si a zvědoměním si svých programů člověk nalezne svoji pravou podstatu. Pravá podstata člověka je zvědomění si sama sebe jako hologram Boha. Člověk nemůže být od Boha- Univerza- zdroje oddělen, neboť on je jeho součástí. Ponoření se do sebe, a uvědomění si boží podstaty , přijetí vlastní jedinečnosti .
ČLOVĚK JAKO POZOROVATEL, MYŠLENO TÍM POZOROVATEL SVÝCH EMOCÍ A SKUTKŮ, JEJICH NESOUZENÍM, ALE PŘIJETÍM VIDÍ SEBE JAKO TVŮRCE. Odraz jeho myšlení a cítění ve fyzické realitě, jeho žití je odrazem jeho tvorby reality. JEHO REALITA JE TVORBA ČLOVĚKA JAKO VĚDOMÁ BYTOST NA ZÁKLADĚ SVÝCH MYŠLENKOVÝCH FOREM. Pokud člověk pozvedne svoje vibrace a změní myšlenkové formy, on přitahuje jiné vibrace do života. Změnou svých frekvencí mění svoji realitu a své žití.
Strach a myšlenkové formy drží člověka v zajetí iluzí. Iluze, iluze ega a nesvobody, ať již vnitřní či systémem drží člověka v nízkých vibracích.Při změně, kdy člověk povolí sobě svobodu, svobodu volby a kvalitu volby on rozšíří své pole vyzařování na širší rovinu bytí.
Svoboda volby a prohlédnutím svých strachů, přijetím sebe jako tvůrce reality znamená svobodu tvorby svého žití.
ČLOVĚK JAKO TVŮRCE. TVOŘENÍ. Toto tajemství bylo člověku skryto. Systém nepotřebuje svobodného člověka, tvůrce své vlastní reality, kterou tvoří na základě svých myšlenek, procesů, na základě svého cítění. Pozorováním svých emocí, pocitů, vědomí a svoji kvalitou volby mohu měnit svoji realitu, realitu svého žití.Prací na sobě, na svém vnitřním sebepoznání a seberozvoji.
Prohloubením svého cítění a rozvojem svého potenciálu seberozvoje měním své spektrum vibrací. Potom člověk i jako zářič toto vysílá do okolí.
ČLOVĚK JAKO TVŮRCE SVÉ REALITY ALE NEOBVIŇUJE SYSTÉM, OKOLÍ, OSUD, ALE JE SI VĚDOM TÉTO SKUTEČNOSTI A PRACÍ NA SOBĚMĚNÍ SEBE.
PŘIJETÍ TÉTO SKUTEČNOSTI JE KLÍČEM TVORBY REALIZACE.ŽIJI, TVOŘÍM ČILI REALIZUJI. Svojí kvalitou volby volím cestu lásky a tvořivosti či utrpení. Vždy mohu změnit své myšlení. Vždy jako svobodná bytost mohu jít cestou lásky, cestou naslouchání Boha v sobě.
 
S láskou bytosti VJ – Jeshua . Channeling 26. 09. 2012 Tanetu.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

AArrorgorell - Blood Pressure - Taylor & Francis Online

8. 10. 2018 9:54

Pression arterielle est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-belgique-belgique/

AEngannypaypor - Steep Blood Stress and Nerve Disease

31. 7. 2018 5:00

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/comment-utiliser-cialis/